NON STOP POWER

GRAVITY TO POWER     HYDRO-KINETIC ENERGY   GREEN DEAL

 DRIVE TRAIN   GRAVITY HYDRO-KINETIC   Download page

Free river flow hydro-kinetic generator

"Зелената сделка" на ЕС изисква рязко намаление на отделяните емисии СО2 от енергетиката и други енергийни силови механични инсталации. Иновативният проект НОН СТОП ПАУЪР изпълнява най-строгите изисквания та "Зелената сделка". Той включва интегрирани силови машини, които есновременно преобразуват кинетичната енергия на водното течение и гравитация в полезна енергия.  Проектът НОН СТОП ПАУЪР  е световна патентна новост на П. Атанасов и Л. Василев от Русе, съгласно официално становище на Патентното ведомство, което може да видите ТУК !

Техническата история на проекта НОН СТОП ПАУЪР  може да изтеглите от ТУК !

Предимствата на проекта НОН СТОП ПАУЪР може да изтеглите от ТУК !

Техническо резюме на проекта НОН СТОП ПАУЪР може да изтеглите от ТУК !

За използването на проекта НОН СТОП ПАУЪР може да изтеглите от ТУК !

The free flowing water (hydro-kinetic energy) is unique in that it is much more predictable than solar or wind, with only seasonal variations or variations during unusual events such as floods. But for the most part if a stream is flowing, it is flowing 24 hours a day with gradual changes as the seasons change. Canals and controlled rivers are even more predictable as they are controlled by a system operator.

See the official patent statements of Project  NON STOP POWER World Patent Noveltiy here !

 

pavel.atanasoff1986@gmail.com

2016 - 2021 Copyrights by  PAVEL ATANASOFF  / LUBOMIR VASSILEV

+359 889 099 04

HOME

 

 

http://www.free-counter-plus.com