NON STOP POWER

Проектът НОН СТОП ПАУЪР  е световна патентна новост на П. Атанасов и Л. Василев, съгласно официално становище на Патентното ведомство, което може да видите ТУК ! Изобретатели и патетни заявители са заявителите и на марката.

GRAVITY TO POWER     HYDRO-KINETIC ENERGY   GREEN DEAL

DRIVE TRAIN    GRAVITY HYDRO-KINETIC   Download page

    Европейският зелен пакт
ЕС се бори с изменението на климата чрез амбициозни политики в рамките на Съюза и тясно сътрудничество с международните партньори. Той вече е на път да изпълни целта си за намаляване на емисиите на парникови газове за 2020 г. и изготви план за допълнително намаляване на емисиите с поне 55% до 2030 г. Целта е до 2050 г. Европа да стане първият в света неутрален по отношение на климата континент.

Проектът НОН СТОП ПАУЪР  е световна патентна новост, съгласно официално становище на Патентното ведомство, което може да видите ТУК

Техническата история на проекта НОН СТОП ПАУЪР  може да изтеглите от ТУК !

Предимствата на проекта НОН СТОП ПАУЪР може да изтеглите от ТУК !

Техническо резюме на проекта НОН СТОП ПАУЪР може да изтеглите от ТУК !

За използването на проекта НОН СТОП ПАУЪР може да изтеглите от ТУК !

Gravity boosted hydro-kinetic energy converter of pontoon power barges with overwater asymmetric pin drive trains for NON STOP POWER  is an unique power machine for 24/7 operation 

See the official patent statements of Project  NON STOP POWER World Patent Noveltiy here !

 

pavel.atanasoff1986@gmail.com

2016 - 2021 Copyrights by  PAVEL ATANASOFF  / LUBOMIR VASSILEV

+359 889 099 042

 

http://www.free-counter-plus.com